دسترسی سریع به آبگرم در حمام چگونه حاصل میشود؟

با سیستم پکیج سیرکلاتور دسترسی سریع به آبگرم چگونه حاصل میشود؟

برحسب ابعاد منزلتان و بنابر طول لوله های تاسیسات، جهت دریافت آب گرم در برخی شیرها که دورتر از منبع آبگرمکن هستند شاید چند دقیقه ای لازم باشد. اگر در مسائل زیست محیطی حساس بوده باشید هدر رفتن صدها گالن صرفاً جهت واصل شدن به آب گرم شمار را بسیار آزرده خاطر خواهد کرد.

اگر از بانتظار ماندن جهت دریافت آبگرم حوصله شما سر رفته باشد و یا از اصراف آب خوشتان نمی آید میتوانید یک سیستم گردش آبگرم را نصب کنید. پرنسیب کارکرد این سیستمها ساده میباشد. یک پمپ چرخش نصب شده بروی خطوط تاسیسات آب، یک حلقه ای جهت راندن آرام و مداوم آب موجود در لوله های آبگرم  به آبگرمکن جهت گرم کردن مجدد آن بوجود می آورد. اینمورد بعلت موجود بودن آبگرم بلافاصله بعد از باز شدن شیر آب، از هدر رفتن بیمورد آب در حین انتظار برای گرم شدن آب ممانعت میکند.

در صورت مطرح شدن سیستمهای گردش آبگرم، گزینه های بسیاری برای مقایسه وجود دارد، بدین سبب برای انتخاب سیستم صحیحی برای شما شاید به مقداری تحقیقات نیاز داشته باشید.

سیستمهای چرخش آبگرم سنتی

در سیستمهای سیرکلاتور آبگرم سنتی، از دورترین حمام و یا شیرآب یک خط لوله ویژه بازگشت آب گرم به آبگرمکن وجود دارد. یک پمپ گردش آب در نزدیکی آبگرمکن قرارداشته و یک حلقه بازگشت آب از دورترین شیرآب به آبگرمکن را ایجاد میکند. این چرخه حرکت آب گرم را به همه جای منزل تامین میکند. اگر یک خط بازگشت ویژه داشته باشد این یک سیستم فوق العاده است. حتی میتوانید پمپهای حاوی زمانگر نیز خریداری کنید، بدین ترتیب پمپ صرفاً در ساعات مورد نیازتان کار کند و برای شما در مصرف انرژی صرفه جویی حاصل کند.

سیستمهای چرخش آبگرم فوری

در این نوع سیستم سیرکلاتور، نیازی به خط لوله ویژه بازگشت آب گرم نبوده و به هر منزلی قابل نصب و استفاده میباشد. به آبگرمکن وجود دارد. سیستمهای چرخش آبگرم فوری انواع مختلفی را داراست، بدین سبب دستگاهی را خریداری کنید که احتیاجات شما را به بهترین نحو ممکنه برآورد نماید.

بروی آبگرمکن: جهت این ساختار، پمپ بروی آبگرمکن قرارداشته و در زیر دورترین دستشویی از آبگرمکن یک والف وجود دارد. پمپ، به سمت گرم سیستم فشار آورده و با راندن آبگرم به سیستم آب سرد، ایجاد کردن یک حلقه گرم را فراهم میکند. این چرخه میتواند بصورت مداوم کار کند ویا حتی با نصب کردن یک زمانگر به آن قابل استفاده میباشد. زمانگر و پمپ را برای ساعاتی که بیشترین نیاز به آبگرم را دارید میتوانید بکار اندازید. وصل شدن سیستم سیرکلاتور به دورترین دستشویی، اجازه دریافت فوری آبگرم را میدهد، زیرا آبگرم در همه جای منزل در گردش میباشد.

در زیر دستشویی: این روش، به زیر دورترین دستشویی از پکیج نصب میگردد و آبگرم را به خط آب سرد میراند، بدین ترتیب در صورت لزوم به همه شیرهای خود جریان آبگرم را تامین میکنید. اغلب مدلها در صورت تقلیل حرارت به زیر دمای معینی باز خواهد شد، معمولاً زمانگرها و حسگرها باتفاق همدیگر می آیند. این نوع پمپ سیرکلاتور آبگرم زیر دستشویی، جهت کارکرد در زیر دستشویی به پریز  برق وصل شده باشد.

سیستمهای چرخش آبگرم برحسب درخواست

این نوع سیستم سیرکلاتور، بمانند سیستم چرخش آبگرم فوری بوده ولیکن بجای کارکرد در ساعات معینی با تنظیم قبلی ویا کارکرد مداوم، ملزم  به فعال کردن پمپ از سوی کاربر در مواقع مورد نیاز به آبگرم میباشد. این میتواند بصورت روش سنتی با پمپ نصب شده بروی آبگرمکن حاوی یک خط لوله ویژه بازگشت آب گرم بوده و یا بروش پمپ زیر دستشویی که به دورترین دستشویی از آبگرمکن نصب شده و تامین شدن آبگرم را در همه جای منزل فراهم میکند.

در صورت فعال سازی پمپ, آب سرد شده درون لوله های آبگرم را مجدداً به لوله آب سرد پمپ کرده و با گرم شدن آب یک چرخه موقت ایجاد کرده و به آبگرمکن بازمیگرداند. بدین گونه در حین انتظار برای دریافت آبگرم، به اعماق رفته و با ممانعت از تخلیه شدن بیمورد آب سرد، آنرا درون سیستم نگهداشته و جهت گرم شدن بازگشت آنرا به آبگرمکن فراهم میکند. با رسیدن دمای آب واصله به شیر آب گرم به حرارت مورد نظر، پمپ سیرکلاتور خاموش شده آبگرم بجای بازگشت به خط لوله آب سرد از شیر خارج میشود.

با انتخاب کردن مناسبترین پمپ سیرکلاتور برای خودتان، لذت بدست آوردن آبگرم سریع را بچشید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس حاصل نمایید.