با سری مینی دوجا آشنا شوید!

"مینی دوجا" سری جدید پمپهای سیرکلاتور با بازدهی انرژی دوجا

پمپهای سیرکلاتور پمپهای مورد استفاده برای چرخش آب در سیستمهای گرمایش، اقلیم بندی و مصرف آبگرم میباشند که با برق کار میکنند.

سیستمهای سیرکلاتور دوجا از جمله تعهدات سیستم بندی انرژی با حداکثر بهره وری ممکنه ما میباشد که از موغوبیت چشم پوشی نکرده و جهت استفاده در همگی نصب مخزنهای جدید ویا تعویض مخزنها پمپهای سیرکلاتور دوجا را بفروش رسانده و در بازار جهانی بسرعت ارتقاء مییابد.

پمپهای سیرکلاتور با بازدهی انرژی در مجموع کنترل سرعت هوشمند را ارائه میدارد. پمپهای کنترل کننده سرعت، با توجه به دمای بیرونی، سطح انرژی خورشید، فعالیت عمومی و سایر منابع انرژی برحسب درخواست، خروجیها را بصورت اتوماتیک تنظیم میکند. مزیت صاحب شدن به پمپ سیرکلاتور با بازدهی انرژی، صرفه جویی در انرژی بوده که مستقیماً با صرفه جویی در هزینه ها مرتبط میباشد.

با سری جدید "مینی دوجا" پمپهای سیرکلاتور ما آشنا شوید!

مینی دوجا برای صنعت قطعات یدکی پکیج بصورت ویژه طراحی شده است. با بدینه غیر پلاستیکی کاهش هزینه را به شرکائمان ارائه میداریم. پمپهای سیرکلاتور مینی دوجا یک پمپ سیرکلاتور ضد نشت با اتصال فلنش و موتور الکترونیک تغییر یافته و با انطباق پرفرمانس خودکار میباشد.

ویژگیهای کالا مینی دوجا / مزیتهای کالا

1) بازدهی انرزی در صنف A

2) در مقایسه با پمپهای سیرکلاتور دور موتور ثابت بمیزان 80% صرفه جویی در انرژی

3) حداکثر بازدهی در سایه تکنولوژی ECM (موتور الکترونیک تغییر یافته)

4) آغاز با سرعت 3 برابر  در مقایسه با پمپهای سیرکلاتورسنتی

5) اتصال برق سریع با گیره فنری

6) مقاوم در قبال تجمع آهک

7) ساختار ضد نشت

8) بدنه غیر پلاستیکی و هزینه پایین

پمپهای سیرکلاتور مینی دوجا منطبق با Wilo و Grundfos

پمپهای سیرکلاتور Wilo و Grundfos از طرف دوجا تولید شده و سری جدید پمپهای سیرکلاتور مینی دوجا منطبق با Wilo و Grundfos جهت فروش ارائه شد. مینی دوجا با بدنه غیر پلاستیکی و هزینه پایین را ارائه داشته و مینی دوجا به تداوم کیفیت دوجا و تنوع کالا ادامه میدهد.

duca pump size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
How Can We Help?