پمپ سیرکلاتور اگزور اتوماتیک BPS-G

  • حرارت مایع: 2+ درجه سانتیگراد الی 95+ درجه سانتیگراد
  • حداکثر حرارت محیط: 40+ درجه سانتیگراد
  • حداکثر فشار سیستم: 10 بار
  • حداکثر فشار سیستم: 10 بار
  • سطح محافظت: IP44
  • اتصال شبکه: 220V/50Hz
  • رده عایقبندی: H
  • ویژگی مایع پمپ شده: تمیز و از روغنهای جامد و مینرالها زدوده شده،
  • نزدیک به ویژگیهای آب و از نظر شیمیائی نوتر و غیرسمی 
  • نصب: شفت موتور در سطح افقی
  • Ph: 6.5 الی 8.5
  • حرارت مایع: 2+ درجه سانتیگراد الی 95+ درجه سانتیگراد
  • حداکثر حرارت محیط: 40+ درجه سانتیگراد
  • حداکثر فشار سیستم: 10 بار
  • سطح محافظت: IP44
  • اتصال شبکه: 220V/50Hz
  • رده عایقبندی: H
    
duca pump size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
How Can We Help?