روتور پمپ

  مناسب برای مدل BPS-G طراحی شده است.
  سطح مقاومت بالائی دارند
  در قبال بخار آب و ایجاد ذرات تلورانس بالائی دارد.
  در رابطه با ایجاد گردو خاک نیز تلورانس بالائی دارد.
  سرعت پمپ کردن بالائی دارد.
   

duca pump size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
How Can We Help?