حلزون SL-02

    برحسب انواع مختلف نصب، انواع بدنه پمپ 
    از ماده اولیه  NA6 %30GFساخته شده است. 
    Caleffi پورژور اتوماتیک هوا
    مقاومت بالا بلحاظ مواد اولیه مورد استفاده
     

duca pump size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
How Can We Help?