حلزون

    مناسب برای انواع مختلف نصب
    این ماده با خام NA6.6 30 30 GF تولید می شود.
    دریچه هوای اتوماتیک Caleffi