تحقیقات فنی

تحقیقات فنی و مدیریت کیفیت ما را کشف کنید.

موسسه ای که پمپ دوجا را تولید میکند از بدو تاسیس تاکنونیک مرکز پژوهش فنی احداث کرده است. امروزه این مرکز دارای 3 نفر در سطح دکترا، 15 نفر در سطح کارشناسی ارشد، 5 نفر مهندس سطح بالا و 30 مهندس در سطحی فراتر از متوسط در مجموع بیش از 30 نفر پرسنل فنی میباشد. این اعضاء در زمینه های تحقیقات، کارپردازی، مهندسی، بازاریابی و زمینه های مختلف دیگری تخصص یافته اند. یعنی این اکیب تحقیقاتی بخوبی سازماندهی شده است.

علاوه بر تحقیقات در زمینه موتورهای کارآمد، به تحقیقات در زمینه های فناوری کنترل، ارتباطات و انرژیهای جدید نیز معطوف شده است. در ضمن برای کالاهای نهایی متوسط و بالا نیز تحقیقات انجام میدهد.

مرکر تحقیقات فنی برای اجراء مدیریت بازدهی کالا، یک برنامه رایانه مدیریت کالا تحت عنوان PDM ارائه میدارد.

مرکر تحقیقات ما یک استراتژی میباشد و هدف آن " تقویت پلاتفرمان، ایجاد هسته فناوری، تمرکز به روند تولید، ارائه خدمات به بازار تولید، تمرکز به ارزش مشتری" میباشد. بدنبال تحقیقات کالایمان بسیار دقت خواهد شد. بدینگونه پژوهش فنی، گسترش صنعت تولید را بسرعت تشویق خواهد کرد.

صفحات مشابه

مشترک شدن در خبرنامه ما

شما می توانید خبرنامه های ما را با تایپ آدرس ایمیل خود دنبال کنید.

Copyright © 2017 - 2021 Duca Pump, All rights reserved.